Govornici


Predavači:

prof. dr. sc. Velimir Srića dr. sc. Ivica Oslić prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić
mr. sc. Božidar Ljubić
prof. dr. sc. Davor Perkov Damir Keller
dr. sc. Tomislav Radoš Boris Golob Josipa Malbašić
Helena Tutić kap. Rajko Jurman Tanja Borić Plesivčak

Panelisti:

Željko Šundov
Ozren Matijašević
Robert Jukić
dr. sc. Tomislav Radoš Helena Tutić


prof. dr. Velimir Srićaprof. dr. sc. Velimir Srića (Ekonomski fakultet Zagreb, Delfin-razvoj managementa d.o.o.)

Rođen je u Zagrebu gdje je završio Klasičnu gimnaziju, Ekonomski fakultet i magisterij na Elektrotehničkom fakultetu. Kao Fulbrightov stipendist stekao MBA jedne od najboljih svjetskih menadžerskih škola - Columbia University, New York i doktorirao iz menadžerske informatike. Dobitnik je Gerald Ford stipendije i Eisenhower Fellowship, nagrada Zlatno pero društva novinara Hrvatske i Josip Juraj Strossmayer za znanost. Bio je direktor Zavoda za informatičku djelatnost, Predsjednik Komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku i član Hrvatske vlade. Jedan je od osnivača Hrvatsko-američkog društva i Hrvatskog europskog pokreta. Vodio je Radnu grupu za strategiju informatizacije Hrvatske. Bio je volonterski i nestranački predsjednik Skupštine grada Zagreba, a sada je gradski zastupnik i predsjednik HSLS Zagreba. Počasni je član HHO, član hrvatskog ogranka Rimskog kluba i World Academy of Art and Science. Objavio je pedeset znanstvenih i stručnih knjiga, preko tristo članaka, zbirku političkih eseja “Od krize do vizije”, roman „Privatne istrage” i zbirku poezije “Razne igre”. Bio je dugogodišnji kolumnist Danasa, Bytea, Buga, Poslovnog savjetnika, Poslovnog dnevnika i Lidera. Redoviti je profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, prodekan za međunarodne odnose i gostujući profesor na UCLA (University of California at Los Angeles). Konzultant je iz menedžmenta i informatike u više hrvatskih i međunarodnih tvrtki (Coca Cola, Ericsson Nikola Tesla, Riviera holding, LURA, INA, Agrokor, SRC.SI, NLB, Krka, Gorenje, PBZ itd.). Programski je direktor DELFIN-a (Developing Effective Leadership For INnovation), konzultantske tvrtke za razvoj menedžmenta. Bio je gostujući profesor na Pekinškom Renmin sveučilištu u NR Kini, na sveučilištima u Budimpešti, Mariboru, Grazu, Rijeci, Sarajevu, Splitu i Osijeku. Ekspert je Svjetske banke za Change Management.

 

prof. dr. Ivica Oslicdr. sc. Ivica Oslić (Ericsson Nikola Tesla d.d.)

Ivica Oslić je diplomirao (1967.) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je magistrirao (1977.) i doktorirao (1987.) iz područja kvalitete. Od 1967. radi u tvornici telekomunikacijskih uređaja i sustava „Nikola Tesla“ na rukovodećim radnim mjestima vezanim uz kvalitetu, a u kompaniji Ericsson Nikola Tesla d.d. kao kompanijski menadžer kvalitete. Vodeći je auditor sustava upravljanja kvalitetom i auditor sustava upravljanja okolišem. Od 1996. godine vodio je samoprocjene prema EFQM modelu izvrsnosti. To je 2003. godine rezultiralo dobivanjem EFQM certifikata „Prepoznat po izvrsnosti“.
Tijekom 40 godina rada Ivica je vodio brojne projekte iz područja kvalitete. Autor je knjige Kvaliteta i poslovna izvrsnost i koautor knjige Vođenje i motiviranje ljudi. Ivica je član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU - sekcija: materijali i proizvodno strojarstvo i Hrvatskog društva za kvalitetu. Predaje teme iz područja kvalitete i menadžmenta na učilištu SUPERA. Dobitnik je Povelje za promicanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu Hrvatskog društva za kvalitetu za 2003. godinu.

 

Nedeljko StefanicProf. dr. sc. Nedeljko Štefanić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zavod za industrijsko inženjerstvo)

Rođen je  1958. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Osijeku. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1985.godine.
Zaposlio se  u CUO „Ruđer Bošković“ u Zagrebu gdje je predavao stručne predmete. Godine 1988. zaposlio se u „Inženjeringu za proizvodne sisteme“ tvrtke  Rade Končar, kao projektant gdje je radio na problemima  gospodarenja materijalom. Od 1991. godine zaposlen je u  poduzeću „Bratstvo – Tvornica strojeva“ kao voditelj  računalnog centra gdje ostaje od 1993., kada se zapošljava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
Magistrirao 1990. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu s radom „Matematički modeli kod krojenja materijala“. Doktorirao je na istom fakultetu   1997. godine na temi  „Optimiranje razmještaja elemenata proizvoljnih oblika pri krojenju materijala“.
Od samog početka svog  radnog vijeka, dr.sc. Nedeljko Štefanić  sudjeluje u znanstvenim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske a od 2009. sudjeluje kao istraživač na Tempus projektu.
Voditelj je poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija  smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment gdje je nositelj četiri  kolegija.
Radio u nekoliko  poduzeća na problemima informatizacije proizvodnje i  unapređenju poslovanja te kao konzultant za Strateški i operativni menedžment u poduzećima.
Stručno se usavršavao u Toyota Motor Company u Japanu 2005. godine. U srpnju 2008. godine znanstveno se usavršavao na Massachusettes Institute of Technology iz područja Lean menadžmenta.
Član je i predsjednik Lean menadžment inicijative od 2009. godine.


prof. dr. Perkovprof. dr. sc. Davor Perkov (Visoka poslovna škola Libertas - Zagreb, Perkov savjetovanje d.o.o.)

Voditelj je struč. spec. studija „Menadžment trgovine“ i profesor pri Visokoj poslovnoj školi Libertas - Zagreb. Doktorirao je 2008. pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu upravljanja promjenama uz održivi rast poduzeća.
Višegodišnju zapaženu gospodarsku karijeru proveo je kao izvršni menadžer u hotelsko-turističkom i  prehrambenom sektoru. Osnivač je i glavni konzultant kuće "Perkov savjetovanje“ d.o.o. Zagreb, kuće za savjetovanje, trening i razvoj menadžera. Surađuje s nizom uglednih poduzeća u Hrvatskoj i Sloveniji, te predaje na poslovnom učilištu Experta i veleučilištu VERN'. Certificirani je trener EU.
Specijalist za područja upravljanja poslovnim promjenama, vodstva i strateškog menadžmenta. Nastupa kao autor ili speaker na domaćim i međunarodnim kongresima, konferencijama i stručnim skupovima. Autor je 20-tak znanstvenih i stručnih radova, suradnik web portala www.quantum21.net., kolumnist magazina „Ja trgovac“ te suautor knjiga „Temeljne funkcije upravljanja“ i „Upravljanje poslovnim promjenama“.
Živio u Komiži, Šibeniku, Splitu, Zagrebu, Đurđevcu, Koprivnici i Turnberryiju (Škotska)… voli planinarenje, tenis, enigmatiku i putovanja… piše putopise… rado upoznaje ljude … Omiljeni kredo: Život je lijep!


KellerDamir Keller (Qualitas d.o.o.)

Diplomirao je 1993. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Poslovno upravljanje, upravljanje poslovnim procesima i upravljanje kvalitetom kontinuirano usavršava širom Europe na brojnim seminarima, radionicama i konferencijama.
Osnivač je i suvlasnik četiriju tvrtki: Qualitas d.o.o. Zagreb (poslovno savjetovanje), Qualitech d.o.o. Zagreb (tehnološko savjetovanje i zastupanje), inProces d.o.o. Beograd (poslovno savjetovanje) i Rudine d.o.o. Požega (vinogradarstvo i proizvodnja vina) te je pokretač  web knjižare PoslovnaKnjiga.hr i regionalne Konferencije o upravljanju promjenama.
Kao voditelj konzultantskih timova ili kao konzultant sudjelovao je u 50-ak uspješnih projekata unaprjeđenja poslovanja pomoću rješenja za  upravljanje promjenama, upravljanje poslovnim procesima i upravljanje usklađenošću. Danas je direktor i stariji konzultant u Qualitasu. Autor je brojnih stručnih radova te predavač na prestižnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

dr- sc Tomislav Radosdr. sc. Tomislav Radoš (Strateški plan d.o.o.)

Rođen  02.04.1971. u Požegi, osnivač poduzeća Mreža znanja d.o.o., Medijska mreža d.o.o., Hi-tech d.o.o., Strateški plan d.o.o., Izvorno d.o.o. i mnoga druga koja su danas tek u začetku.
Poslovnu karijeru započeo je u Zagrebačkoj banci 1996. radeći na ključnim projektima spajanja i preuzimanja u RH i Regiji. 2001. prelazi u AutoZubak d.o.o. gdje ubrzo postaje predsjednik Uprave odogovoran za cjelokupno korporativno poslovanje i promicanje poduzeća u tržišnog lidera automobilske industrije. U AutoZubaku ostaje do 2007. gdje se između ostalog posebno bavi: upravljanjem strategijom i razvojem poslovanja, istraživanjem i razvojem tržišta i usluga, implementacijom i nadzorom nad Balanced Scorecard sustavom, razvojem i implementacijom sustava upravljanja odnosom s kupcem, diverzifikacijom usluga, odnosno stvaranjen pomaka poslovanja od prodaje i servisiranja vozila do izvrsnosti u pružanju usluga.
2000. g. magistrirao je na EFZ –u s temom magistarskog rada Formalizacija procesa strateškog planiranja, a 2009. stječe akademski naziv doktora znanosti, obranivši svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Povezanost strategije i uspješnost poslovanja hrvatskih poduzeća.
Kao izdvojene edukacije naročito se ističu: Robert Kennedy College– Zürich, Švicarska, Balanced Scorecard Collaborative – London, Velika Britanija, Bled school of Management, Bled, Slovenija, Business & Economics Society International Conference – Rodos, Grčka, Balanced Scorecard Collaborative – Monte-Carlo, Monako.

 

Golob2Boris Golob (Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.)

Posljednjih godina, u okviru vlastite savjetodavne prakse u poduzeću Dragon Consulting uglavnom radi na projektima komercijalizacije inovacija, razvoja novih i unapređenje postojećih proizvoda i usluga te inoviranje poslovnih modela.
Sudjelovao je u projektima razvoja i komercijalizacije inovacija proizvoda i usluga u trgovini, uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvu, metalnoj industriji, proizvodnji roba široke potrošnje, IT sektoru, energetici, graditeljstvu i biotehnologiji.
U 2008. polazi edukaciju Excellence in Innovation Management EFQM Brussels te razvija savjetodavno–istraživačku metodu „Inovacija vođena ishodima“ koja se temelji na vodećim svjetskim metodama stvaranja inovacija.
U 2009. objavljuje e–knjigu „Inovacija od ideje do tržišta“.
Od listopada 2010. je direktor Znanstveno tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

 

Josipa MalbasićJosipa Malbašić (Qualitas d.o.o.)

Poslovnu karijeru je započela 1997. g. kao geodet u gradskom uredu za planiranje i izgradnju u Općini Varnamo (Švedska). U potrazi za profesionalnim identitetom, 2000. g. upisuje studij na Ingenjorshogskolan u Jonkopingu. Usporedo sa studijem radi u Trelleborg Forsheda Pipe Seals AB  gdje ima priliku sudjelovati na pilot projektu transformacije iz tradicionalnog načina proizvodnje u Lean proizvodnju. 2002.g diplomira u području TQM i stječe zvanje inženjera organizacije proizvodnje. Iste godine prelazi u Peltor AB (danas članica 3M) na mjesto voditelja kvalitete i okoliša. Odgovorna je za uspostavu i unapređenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću te financijskim rizicima (Sarbanes-Oxley) postavljenog na zajedničkoj operativnoj platformi za upravljanje poslovnim procesima, podržanoj računalnim programom Nimbus Control. Pored brojnih drugih edukacija u organizaciji koja visoko cijeni znanje i potiče cjeloživotno učenje, 2005. g. u organizaciji Sandholm Associates AB u Stockholmu pohađa Six Sigma tečaj i nakon uspješno provedenog projekta poboljšanja stječe zvanje certificiranog voditelja poboljšanja - Black Belt. Do povratka u Hrvatsku uspješno vodi više projekata poboljšanja u Peltor AB.
Od sredine 2006. g. u konzultantskoj kući Qualitas d.o.o. uglavnom radi na projektima modeliranja, analize i optimiranja poslovnih procesa, upravljanja rizicima i usklađenošću sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima normi za upravljanje kvalitetom (ISO 9001 i ISO/TS 16 949), okolišem (ISO 14001 i EMAS), zdravljem i sigurnošću (OHSAS 18001) te financijama i kontrolom (FMC). Pored uspostave i razvoja sustava upravljanja, voditelj je uspostave programa i projekata poboljšanja temeljenih na filozofiji, metodama i alatima Lean i Six Sigma te EFQM modela izvrsnosti.
Nastupa na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu koji se bave  poslovnim sustavima. Autor je brojnih članaka u kojima prenosi vrijedna iskustva i znanja stečena u više od 20 projekata, kontinuiranom edukacijom i praćenjem najbolje svjetske prakse i trendova.

 

Božidar Ljubićmr. sc. Božidar Ljubić (Hrvatsko društvo za kvalitetu, Samoborka d.d.)

Rođen je 18. siječnja 1953. u Šemovcima, Đurđevac. Diplomirao je 1977. god na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a 1984. završio postdiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu i stekao zvanje magistra prirodnih znanosti iz područja kemije. Sudjelovao u Domovinskom ratu 1991-92. i 1995.
Radio je u brodogradilištu ''3.maj'' u Rijeci (1977-79), Institutu ''Ruđer Bošković'' (1979-84), Carinarnici Zagreb (1984-86), INA-Naftaplinu (1986-93), od 1993. do 2005.godine u ''Chromos boje i lakovi d.d.'' kao tehnolog, podpredsjednik Uprave i menadžer kvalitete, a od 2005. godine u  ''Samoborka d.d.'' gdje radi i danas kao menadžer kvalitete. Radio je kod uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 u nekoliko organizacija. Radio kao vanjski auditor u certifikacijama pojedinih organizacija.
Sudjeluje na hrvatskim konferencijama o kvaliteti (III-X) kroz organizacijske i stručne odbore, na simpozijima o kvaliteti HDMK, EOQ Kongresima (2007. Prag, 2008. Beč), World conference ASQ (2008.), World alliance for quality (WAQ) 2008.). Bio ke predsjednik organizacijskog odbora 53.EOQ Kongresa održanog 2009. godine u Dubrovniku – Cavtat.
Predsjednik je Hrvatskog društva za kvaliteti od 2003. godine, sada u drugom mandatu.

 

Helena TuticHelena Tutić (Qualitas d.o.o.)

Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje dovršava i magistarski studij. Poslovni i profesionalni razvoj započela je u Centru za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, te nastavila u konzultantskoj kući Qualitas čiji je suvlasnik.
Sudjelovanjem na brojnim seminarima, konferencijama i stručnim skupovima kontinuirano proširuje i usavršava znanja vezana za upravljanje kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću, te upravljanje poslovnim procesima, poboljšanjima i promjenama.
Specijalist je za integrirane sustave upravljanja i voditelj edukacija iz područja upravljanja kvalitetom i poslovnim procesima. U proteklih deset godina uspješno je završila više od 60-tak projekta poboljšanja poslovanja kroz primjenu normiranih sustava upravljanja i upravljanja poslovnim procesima, te održala više od 50 seminara za interne auditore i alate kvalitete.Voditelj je normiranih sustava upravljanja i stariji je konzultant u Qualitasu.

 

Rajko Jurmankap. Rajko Jurman (Lučka uprava Rijeka)

Rođen je 1957. godine u Rijeci. Nakon srednje i više pomorske škole plovi na brodovima našeg najvećeg trgovačkog brodara. Stekao je zvanje kapetana duge plovidbe i pomorskog peljara. Nakon završetka aktivne plovidbe 1989. godine zapošljava se u Luci Rijeka na operativnim poslovima vezanim uz organizaciju i sigurnost pomorskog prometa. Nekoliko godina bio je zapovjednik tegljača u tvrki Jadranski pomorski servis d.d. Dvije godine bio je direktor mješovite tvrtke za postupanje s opasnim otpadom. Od 1998. godine zaposlen je u Lučkoj upravi Rijeka na poslovima lučke operative i zaštite okoliša. Radio je na poslovima uvođenja sustava kvalitete. Kao dio tima ili kao voditelj projekta sudjelovao je u realizaciji brojnih projekata financiranih od strane europskih i svjetskih financijskih institucija. Od 2009. godine rukovoditelj je Sektora nautike u Lučkoj upravi Rijeka. Punopravni je član Međunarodne udruge lučkih kapetana (IHMA) i predstavnik Lučke uprave Rijeka u Ecoports Foundation. Ove godine izabran je, od strane ESPO-a (European Sea Port Organisation), u radnu grupu za izradu priručnika o upravljanju okolišem i održivim razvojem u europskim lukama (ESPO Green Guide).

Boric PlesivcakTanja Borić Plesivčak (Gavrilović d.o.o.)

Rođena 1978. godine u Sisku. Diplomirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje 2007. godine završava i poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom te stječe akademski naziv magistar specijalist. 2003. godine uspješno je položila ispit i stekla naziv EOQ menadžera kvalitete. Poslovnu karijeru započela je u Hrvatskom centru za razminiranje. 2007. godine počinje raditi u Gavrilović d.o.o. u Petrinji. Prvi veći projekt koji je vodila bila je uspostava i implementacija sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2005. Nakon uspješnog završetka, imenovana je voditeljem projekta uspostave i implementacije sustava halal kvalitete prema normi BAS 1049:2007 i sustava za upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te je bila odgovorna za njihovu uspješnu integraciju. Danas je voditelj integriranog sustava upravljanja i blisko surađuje s Upravom u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je održavanje i stalno poboljšavanje navedenog sustava i cijelog poslovanja.
Interni je auditor halal kvalitete i sustava upravljanja kvalitetom te stalni interni predavač o sustavima upravljanja unutar Gavrilović grupacije.
Svjesna je činjenice da problem upravljanja kvalitetom ne proizlazi iz onoga što ljudi ne znaju, već iz onoga što misle da znaju i upravo zato joj je veliki izazov to promijeniti.
Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE

Tanja Borić Plesivčak (Gavrilović d.o.o.)

 

Rođena 1978. godine u Sisku. Diplomirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje 2007. godine završava i poslijediplomski studij Upravljanje kvalitetom te stječe akademski naziv magistar specijalist. 2003. godine uspješno je položila ispit i stekla naziv EOQ menadžera kvalitete. Poslovnu karijeru započela je u Hrvatskom centru za razminiranje. 2007. godine počinje raditi u Gavrilović d.o.o. u Petrinji. Prvi veći projekt koji je vodila bila je uspostava i implementacija sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2005. Nakon uspješnog završetka, imenovana je voditeljem projekta uspostave i implementacije sustava halal kvalitete prema normi BAS 1049:2007 i sustava za upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te je bila odgovorna za njihovu uspješnu integraciju. Danas je voditelj integriranog sustava upravljanja i blisko surađuje s Upravom u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je održavanje i stalno poboljšavanje navedenog sustava i cijelog poslovanja.

Interni je auditor halal kvalitete i sustava upravljanja kvalitetom te stalni interni predavač o sustavima upravljanja unutar Gavrilović grupacije.

Svjesna je činjenice da problem upravljanja kvalitetom ne proizlazi iz onoga što ljudi ne znaju, već iz onoga što misle da znaju i upravo zato joj je veliki izazov to promijeniti.